90% website doanh nghiệp tại Quảng Nam thiết kế web không hiệu quả

90% website doanh nghiệp tại Quảng Nam thiết kế web không hiệu quả

Vừa qua, QuangNom.com một đơn vị thiết kế web  tại Quảng Nam đã làm một chiến dịch khảo sát và phân tích gần 200 website doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo kết quả phân tích, đơn vị chúng tôi thật sự bất ngờ có đến 90% website doanh nghiệp tại Quảng Nam …