Bạn muốn đăng ký tên miền Quảng Nam. Hãy liên hệ QuangNom.com là nhà cung cấp tên miền Việt Nam và tên miền Quốc tế chuyên nghiệp tại Quảng Nam.

Đăng ký tên miền Quảng Nam   Để quản lý tên miền Việt Nam đăng ký tại QuangNom.com các bạn vui lòng đăng nhập vào trang Control DNS theo link sau: http://id.quangnom.net

Đăng ký tên miền Quảng Nam   Thủ tục đăng ký tên miền Việt Nam đối với cá nhân: Điền vào bản khai mẫu có sẵn dưới đây sau đó in ra và ký ghi rõ họ tên, scan CMND kèm theo bản khai đã ký tên gửi cho chúng tôi thực hiện đăng ký tên miền. ( Download Bản khai dành cho cá nhân )

Đăng ký tên miền Quảng Nam   Thủ tục đăng ký tên miền Việt Nam đối với tổ chức, công ty: Điền vào bản khai mẫu có sẵn dưới đây, ký tên và đóng dấu của tổ chức / công ty, sau đó scan bản khai đã đóng dấu gửi cho chúng tôi thực hiện đăng ký tên miền cho các bạn. ( Download Bản khai dành cho tổ chức ).

[price_table id=2045]

Đăng ký tên miền Quảng Nam   QuangNom.com là một trong các đại lý cung cấp tên miền Quốc tế chính thức của DIRECTI tại Việt Nam. Do đó chỉ trong thời gian ngắn nhất, chúng tôi có thể giúp bạn tiến hành toàn bộ các thủ tục đăng ký tên miền quốc tế. Tên miền của các bạn sẽ được kích hoạt và có thể sử dụng chỉ trong 15 phút ngay sau khi được chúng tôi đăng ký.

Đăng ký tên miền Quảng Nam   Để quản lý tên miền Quốc tế đăng ký tại QuangNom.com các bạn vui lòng đăng nhập vào trang Control DNS theo link sau: http://id.quangnom.net

[price_table id=2048]