Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của Internet, hiện nay xu hướng của các doanh nghiệp đang dần dần chuyển sang xây dựng các ứng dụng có thể hoạt động được trên Internet.

Những ưu điểm vượt trội của phần mềm khi chạy trên môi trường web (Ứng dụng web Quảng Nam)

   Có thể truy cập ở bất kỳ đâu trên thế giới (Không giới hạn không gian và thời gian).

   Dễ bảo trì nâng cấp.

   Không hạn chế tương thích với thiết bị.

   …

Hãy gọi 05103. 907 907 để được tư vấn chi tiết.