Doanh nghiệp miền Trung thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử

Doanh nghiệp miền Trung thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử

Những giải pháp mới của thương mại điện tử tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm chi phí rủi ro, tăng doanh số, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam Ngày 23/9, tại TP. Đà Nẵng, Hiệp hội Thương mại …