Thiết kế phần mềm đặt vé xe trực tuyến

Thiết kế phần mềm đặt vé xe trực tuyến

  Đôi nét về Công ty Câu Lâu: Hiện nay, thương mại điện tử, đặc biệt là đặt vé máy bay đã trở nên rất phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, lĩnh vực xe khách, phương tiện giao thông được sử dụng phổ biến nhất và đáp ứng được nhu cầu của đa số người …
Bàn giao phần mềm đặt vé xe trực tuyến

Bàn giao phần mềm đặt vé xe trực tuyến

Hiện nay, thương mại điện tử, đặc biệt là đặt vé máy bay đã trở nên rất phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, lĩnh vực xe khách, phương tiện giao thông được sử dụng phổ biến nhất và đáp ứng được nhu cầu của đa số người dân, lại chưa có một kênh đặt …