Chrome lỗi CSS: Lỗi xuống dòng trên các website

Chrome lỗi CSS: Lỗi xuống dòng trên các website

Thời gian gần đây, QuangNom.com có nhận được một số ticket trong hệ thống hỗ trợ khách hàng thiết kế web Quảng Nam về việc: website của khác hàng bị một số lỗi xuống dòng khi dùng trình duyệt Chrome. Nay QuangNom.com viết bài này nhằm đưa ra nguyên nhân và cách khắc phụ lỗi …