Năm 2015 và xu hướng thiết kế web Quảng Nam

Năm 2015 và xu hướng thiết kế web Quảng Nam

Năm 2014 sắp qua đi, xu hướng thiết kế web 2014 đang dần ngày càng rõ rệt với các phong cách thiết kế mới và hiện đại. Chúng ta thấy rất rõ nổi lên 4 phong cách thiết kế web: thiết kế web giao diện phẳng, web tương thích trên nhiều thiết bị (công nghệ …