Thông báo bảo trì nâng cấp máy chủ (server)

Thông báo bảo trì nâng cấp máy chủ (server)

Kính gửi Quý khách hàng hiện đang sử dụng dịch vụ dịch vụ lưu trữ website (hosting) và máy chủ ảo (VPS) trên server: 112.78.3.122 Công ty thiết kế web Quảng Nam – QuangNom.com xin kính gửi thông báo đến Quý khách về việc bảo trì nâng cấp phần cứng cho máy chủ node để …