5 điểm nhấn nổi bật của Thương mại điện tử Việt Nam 2014

5 điểm nhấn nổi bật của Thương mại điện tử Việt Nam 2014

Áp dụng thương mại điện tử để làm tăng lợi thế cạnh tranh của mình, trước thềm những thay đổi to lớn về môi trường kinh doanh nếu không thay đổi, không tiến bộ, có nghĩa là doanh nghiệp sẽ phải ra khỏi cuộc chơi. Hãy cùng, công ty thiết kế web Quảng Nam – …