Thiết kế web cổng thông tin điện tử Tòa án tỉnh Quảng Nam

Thiết kế web cổng thông tin điện tử Tòa án tỉnh Quảng Nam

  Đôi nét về Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam: Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 10 về chia tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính trực thuộc trung ương, tỉnh Quảng Nam được tái lập. …