Mạng xã hội đang “giết dần” web cổ điển

Mạng xã hội đang “giết dần” web cổ điển

Mạng xã hội hiện nay đang là xu thế trong thế giới web, mạng xã hội giúp con người có khoảng thời gian online hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và đặc biệt là thú vị hơn. Với những điều đó, mạng xã hội đã làm cho thế giới web cũ thoái trào hay …