QuangNom.com thiết kế web Công ty Câu Lâu

QuangNom.com thiết kế web Công ty Câu Lâu

Công ty cổ phần Câu Lâu được cổ phần hóa từ doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước Công ty nông lâm sản xuất khẩu Thu Bồn Quảng Nam từ năm 2005. Với lực lượng lao động lành nghề, hiện nay Công ty đã đảm nhận việc thi công hầu hết phần hạng mục gỗ các …